flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

15 червня 2017, 10:05

 Додаток 1

 до    наказу голови

Апеляційного суду

Полтавської області

від 21.12.2015 року № 07-20/31    

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію  та які   можуть  міститися  в документах з організаційної діяльності

Апеляційного суду Полтавської області

Цей перелік укладено виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, та для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, з метою визначення відомостей, що становлять службову інформацію в Апеляційному  суді Полтавської області та які можуть міститися у документах суду, що створюються у зв’язку з виконанням повноважень, передбачених чинним законодавством. 

До службової інформації належать:

                      1.Відомості  з питань організації роботи  суду

1.1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах, що надсилаються апеляційному суду  (накази, постанови, розпорядження, рекомендації), з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію (крім документів  загального  характеру та  таких, які мають гриф обмеження доступу «таємно» та «цілком  таємно»)

1.2. Відомості, які містяться в документах Апеляційного суду Полтавської області (далі – суд), що містять службову інформацію інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. 

1.3. Відомості, що містяться в протоколах зборів суддів суду та рішеннях зборів суддів суду, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації. 

1.4. Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, дорученнях голови суду, його заступників та керівника апарату суду, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації. 

1.5.Відомості з Автоматизованої системи  документообігу суду , крім даних, які надаються  працівниками апарату  суду на виконання  своїх посадових  обов’язків.

1.6. Відомості, що містяться у внутрівідомчій службовій кореспонденції суду (акти, доповідні, службові записки, протоколи, заявки, довідки, пропозиції, звіти, повідомлення тощо), пов’язані з процесом прийняття рішень, що передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. 

1.7.Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо), (крім документів загального характеру та  таких, які мають гриф обмеження доступу «таємно» та «цілком  таємно»).

 1.8. Відомості, що містять інформацію про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці (крім документів загального характеру та  таких, які мають гриф обмеження доступу «таємно» та «цілком  таємно»).

                      2.Відомості  з  організаційно-кадрової  роботи суду

2.1.Відомості з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи  суддів та працівників   апарату   суду, з особового складу, щодо чисельності , складу та  руху  кадрів , надання  відпусток, відрядження, атестації  державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо).

2.2. Відомості, що подаються на розгляд комісії із   соціального страхування (листи тимчасової непрацездатності, протоколи засідання  комісії, акти  про нещасний випадок невиробничого характеру)

2.3. Відомості, отримані в процесі службових розслідувань до моменту прийняття щодо них рішень. 

2.4. Відомості, що містяться в наказах голови суду про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів». 

2.5. Номенклатура посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці. 

2.6. Відомості, що містяться в листуванні, нормативно-розпорядчих документах та облікових документах з питань оформлення (скасування) допуску суддів і працівників апарату суду до державної таємниці. 

2.7. Відомості щодо проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці. 

  1. Відомостіз обліково-фінансової  та господарської  діяльності  суду.

3.1. Обліково – фінансова  інформація діяльності фінансового  та господарського забезпечення  суду.

3.2.Відомості з  адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім  інформації    про розпорядження  бюджетними  коштами, володіння, користування чи  розпорядження державним майном).

3.3.Відомості, що можуть  міститися   в журналах обліку печаток і штампів суду.

4.Відомості з питань мобілізаційної роботи

4.1. Відомості щодо забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану (особливий період). 

          4.2.Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи та цивільного захисту без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів із мобілізаційної підготовки, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам оборони держави, національній безпеці.

4.3. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за апаратом суду(звіт за формою 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних»).

5.Відомості з питань технічного  захисту інформації та охорони

5.1. Відомості, що містяться в документах із технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які становлять державну таємницю).

5.2. Відомості, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньооб’єктовий режим, технічне оснащення охорони об’єктів суду, розташування і характеристику постів охорони, об’єктових і периметрових систем відеоспостереження і сигналізації.