flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Законодавчі акти :

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. №1618-IV, в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, ст.436;

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI;

Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VІІI «Про судоустрій і статус суддів»;

Закон України від 22.12.2005 р. № 3262-IV «Про доступ до судових рішень»;

Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ «Про державну службу» ;

Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР  «Про звернення громадян»;

Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI  «Про захист персональних даних»;

Закон України від 14.10.2014 року № 1700-VII«Про запобігання корупції»;

Закон України від 12.02.2015 р. № 192-VIII «Про забезпечення права на справедливий суд»;

Закон України від 08.07.2011 року № 3674-VI«Про судовий збір» з наступними змінами та доповненнями;

Кодекс суддівської етики, затверджений рішенням ХІ З’їзду суддів України від 22.02.2013 року;

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (зі змінами та доповненнями);

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 року № 740 з наступними змінами;

Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173;

Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням ради суддів України від 06.02.2009 року №33;

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом Національного агенства України з питань державної служби від 05 серпня  2016 року № 158.