flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних у Апеляційному суді Полтавської області

 

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес

 

Адреса:36000, Полтавська область,  м. Полтава, вул. Соборності, 18

Веб-сайт: "Судова влада України" Апеляційний суд Полтавської області

E-mail: inbox@pla.court.gov.ua 

Телефон/факс: (0532) 608037 (Керівництво       

Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

Структура суду

Звіт про використання бюджетних коштів (для розпорядників інформації, що використовують бюджетні кошти), зокрема за окремими бюджетними програмами

Бюджет.Фінанси

Нормативи, що затверджуються розпорядником інформації

Відповідно до статті  124 Конституції України статті 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» завданням  суду є здійснення правосуду на засадах верховенства права, забезпечення кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою. Нормативи судами не затверджуються. 

 

Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів

 

ДСТУ 4163-2003 Вимоги до оформлювання документів
ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення

 

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на

Публічну інформацію

 

Аналіз роботи зі зверненнями, що надійшли до Апеляційного суду Полтавської області

Звіт про запити на публічну інформацію

Базові показники ефективності діяльності суду

 

Річні плани закупівель

Державні закупівлі

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

     

    Апеляційний суд Полтавської області як розпорядник публічної інформації розмістити в реєстр наборів даних у форм і систем автоматизованого переліку наборів даних, який дає змогу ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних, отримати їх головні параметри, зокрема гіперпосилання, для доступу до набору даних в Інтернеті.

 

Реєстр (перелік) набор відкритих даних

Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних в Апеляційному суді Полтавської області

 

Переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги

Закон  України «Про адміністративні послуги» визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг. Стаття 2 цього закону передбачає, що дія цього закону не поширюється на відносини щодо  судочинства.

Адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації

 

Базові показники ефективності діяльності  суду

 

Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації ”

 

 

Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації