flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Зразок скарги, що подається в адміністративному порядку

Незалежно від того, кому адресується скарга на дії судді чи працівника суду, вона має бути:

подана у письмовій формі;

чітка та обґрунтована;

містити лише правдиві відомості, а не певні здогадки чи припущення;

містити наступну інформацію:

1) найменування органу, по­садової особи, якому (якій) адресується заява;

2) прізви­ще, ім’я, по-батькові скаржника, адреса місця проживан­ня, номер телефону, адреса електронної пошти (якщо є);

3) назва документа (скарга на дії/бездіяльність судді/ працівника апарату суду);

4) інформація про те, у чому саме полягають неналежні дії судді або працівника суду з посиланням на докази, які підтверджують викладені обставини;

5) вимоги, які висуваються у зв’язку з неналежною поведінкою судді або працівника суду;

6) перелік доданих матеріалів;

7) підпис скаржника із зазначенням дати.

Якщо заява подається від імені особи її представником, повноваження представника мають бути підтверджені від­повідним документом, зокрема довіреністю (копію потріб­но додати до заяви).

Заяву слід надіслати поштою на адресу органу, якому вона подається, або особисто передати до відповідного органу (копію заяви зі штампом органу та реєстраційним номером бажано залишити у себе).

 

 

ЗРАЗОК

Апеляційний суд Полтавської області

36000 м. Полтава, вул.. Соборності, 18

Заявник: ____________________________

                                     ( П.І.Б.)

_________________________________________

(адреса заявника, поштовий індекс)

Особа рішення, дія або бездіяльність, якої оскаржується: _______________________________________

                   (посада, П.І.Б.)

_______________________________________

(адреса, поштовий індекс)

 

СКАРГА

на рішення, дію (бездіяльність) суду і його посадових осіб

________________________________________________________________________________________________________________________

(інформація про те, у чому саме полягають неналежні дії судді або працівника суду з посиланням на докази,

які підтверджують викладені обста­вини)

ПРОШУ:

__________________________________________________________________________________________________________________________

(вимоги, які висуваються у зв’язку з неналежною поведінкою судді або працівника суду)

 

Додатки:

Копії документів, які підтверджують скаргу.

 

«____»__________201__ р.                                                                                                _______________

(підпис)