flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СУДУ У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2018 РОКУ

 

Відділ діловодства та роботи зі зверненнями громадян (канцелярія суду)

 

Всього було заплановано та виконано протягом півріччя 19 заходів, які в цілому виконано на належному рівні.

Так,   протягом І-го півріччя 2018 року відділ забезпечував  виконання завдань  суду з питань діловодства  та роботи зі зверненнями громадян, здійснювалася реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції в автоматизованій  системі  діловодства. Крім того,  працівниками відділу  забезпечувалася  відправка простої, рекомендованої та кур’єрської пошти. Провідними спеціалістами відділу проводився розгляд письмових звернень громадян, юридичних осіб. Здійснювалося опрацювання, систематизація  та  контроль щодо задоволення запитів  на публічну інформацію, які надходять до суду. Крім того, працівниками відділу здійснювалося листування з судами області, ВССУ, ВС та  іншими організаціями та установами   відповідно до резолюцій  керівництва.

Протягом півріччя кожного місяця проводилося узагальнення  звернень громадян та  узагальнення  запитів  на публічну  інформацію, що надходили на адресу суду. Крім того, відповідальним працівником відділу проаналізовано стан розгляду та причини надходження скарг, звернень та заяв громадян,підприємств, установ та організацій протягом 1 півріччя 2018 року на діяльність судів та суддів. Даний аналіз  опубліковано  на  веб - сайті  суду.

Постійно здійснювався контроль  в суді  за своєчасним виконанням усіх  зареєстрованих документів, які підлягають обов’язковому  контролю та інформація про виконання  контрольних завдань надавалася  керівництву.

Крім того, начальником  відділу  постійно  аналізується якість ведення діловодства  в  автоматизованій системі Д-3 та,  в разі потреби, працівникам суду надається методична допомога.

Відділом діловодства та роботи зі зверненнями громадян  було підготовлено 111 публікацій  для розміщення на веб - сторінці апеляційного суду.

Прес - секретарем  суду  постійно здійснюється   моніторинг  публікацій  у ЗМІ та  Інтернет виданнях стосовно суддів, коментарів справ та ін.; щоквартально проводиться аналіз стану наповнення веб - сторінки суду в соціальній мережі «Фейсбук»; щоквартально складається звіт щодо комунікаційної діяльності суду. Систематично проводяться круглі столи, лекції та правоосвітні заходи, в яких активну участь також приймають судді – спікери та працівники апарату суду.

За результатами роботи  суду за ІІ півріччя 2017 року, на підставі статистичних даних,  розраховані   Базові  показники ефективності діяльності Апеляційного суду Полтавської області , які розміщені на веб - сайті суду та обговорено на зборах суддів 08.05.2018 року.

Також протягом першого півріччя 2018 року систематично проводилась робота по підвищенню кваліфікації працівників відділу згідно плану проведення занять.

 

Відділ забезпечення діяльності палати з розгляду  цивільних справ

 

У відділі на І півріччя 2018 року було заплановано проведення 22 заходи,  які в цілому були виконані на належному рівні.

4 січня 2018 року  працівниками відділу підготовлено статистичний звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг в цивільних справах за 2017 рік.

У лютому 2018 року було здійснено підготовку та передачу номенклатурних справ до архіву Апеляційного суду Полтавської області. Щоквартально готувались та направлялись в місцеві суди області дані про скасування та зміни судових рішень.

Також протягом першого півріччя до 5-го числа наступного місяця готувались дані щодо розгляду справ та порушення процесуальних строків суддями судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Полтавської області, а саме: строку призначення справ до розгляду, строку розгляду цивільних справ, строку повернення справ до канцелярії суду після розгляду.

Протягом першого півріччя 2018 року у відділі здійснювалась реєстрація та облік судових справ та матеріалів, розгляд яких передбачено цивільним законодавством.

Працівниками відділу протягом першого півріччя 2018 року здійснювався облік операцій щодо реєстрації сплати та повернення судового збору за подачу апеляційної скарги. Щоквартально готувався статистичний звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Протягом першого півріччя 2018 року аналізувалась якість заповнення обліково-статистичних карток на цивільні справи за апеляційними скаргами в автоматизованій системі Д-3.

Також протягом першого півріччя 2018 року систематично проводилась робота по підвищенню кваліфікації працівників відділу згідно плану проведення занять.

 

Відділ забезпечення діяльності палати з розгляду кримінальних справ

 

У відділі на І півріччя 2018 року заплановано проведення 15 заходів, які  в цілому були виконані.

9 січня 2018 року відповідальними працівниками відділу підготовлені  статистичні звіти суду про розгляд апеляційних скарг в кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення.

Протягом півріччя проведено перевірку дотримання процесуальних термінів щодо направлення кримінальних проваджень в місцеві суди після судового розгляду,результати перевірки та  виявлені недоліки обговорені на нараді з працівниками відділу.

В березні місяці  проведена перевірка щодо  якості  реєстрації справ в автоматизованій системі Д-3, достовірності та своєчасності внесеної інформації, проведені консультативні заняття з секретарями суду щодо роботи в автоматизованій системі документообігу суду.

Також, протягом першого півріччя 2018 року систематично проводилась робота по підвищенню кваліфікації працівників відділу згідно плану проведення тематичних занять.

 

Служба судових розпорядників.

На І півріччя 2018 року у відділі  було заплановано проведення 13 заходів, які в цілому виконано на належному рівні.

Так, до 01 лютого 2018 року проаналізовано стан дотримання місцевими судами області строків розгляду цивільних справ та кримінальних проваджень (справ).

Також за підсумками І півріччя 2018 року проведено аналіз дотримання суддями судових палат Апеляційного суду області процесуальних строків розгляду цивільних справ, кримінальних проваджень (справ) та апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів.

Крім того, впродовж півріччя контролювалась оперативність розгляду місцевими судами області цивільних справ та кримінальних проваджень (справ). Готувались диференційовані по судам області та узагальнені в цілому дані щодо строків розгляду останніми цивільних справ та відповідно кримінальних проваджень (справ).

Протягом звітного періоду за участю судових розпорядників було підготовлено та забезпечено проведення 2276 судових засідань судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області.

Працівниками відділу порядок на судових засіданнях забезпечувався належним чином відповідно до вимог чинного законодавства. Розпорядження головуючого виконувалися вчасно та в повному обсязі.

Судові розпорядники належно виконували своє завдання щодо забезпечення додержання особами, які були в суді, встановлених правил, а також своєчасно вживали заходів щодо запобігання порушенням громадського порядку в приміщенні суду.

За звітний період протоколів про адміністративні правопорушення за неповагу до суду складено не було.

Також, на протязі першого півріччя 2018 року систематично проводилась робота по підвищенню кваліфікації працівників відділу згідно плану.

 

        

Відділ з питань персоналу

На  І   півріччя 2018   року було заплановано до виконання відділом з питань персоналу  – 44  заходи.

З них    протягом  першої половини   2018  року виконано в повному обсязі – 40, один захід - частково.

Невиконані  пункти плану:

Заходи щодо виконання нормативно-правових актів щодо звільнення або прийняття на роботу суддів -  не було відповідних актів;

Проведення спеціальної перевірки щодо державних службовців – не було потреби в її здійсненні;

Заходи щодо організації роботи по обранню і призначенню суддів на адміністративні посади, на посади секретарів судових палат – не було ініціативи відповідних суб’єктів;

Проводилась робота з виявлення та запобігання конфліктів інтересів, але потреби в направленні повідомлень до Ради суддів України, НАЗК не було.

Серед виконаних пунктів та  роботи що не була передбачена планом слід виділити наступне:

успішне проведений конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця категорії В та підготовка до проведення оголошеного у першому півріччі конкурсу на посаду категорії Б;

підготовка матеріалів суддівського досьє  в частині, що стосується кадрових питань;

проведена робота із змінами в штатному розписі суду, в тому числі і зміна структури апарату суду.

Також, протягом першого півріччя 2018 року систематично проводилась робота по підвищенню кваліфікації працівників відділу згідно плану. Крім того, начальник  відділу Михайлова Н.А.  пройшла навчання з підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України та головний спеціаліст відділу Федюк Н.В. прийняла участь у тематичному семінарі для працівників, відповідальних за ведення військового обліку та бронювання.

 

Відділ інформаційних технологій та статистичної звітності.

Всього було заплановано  18 заходів, всі з яких виконані.

Забезпечено своєчасне  направлення статистичних звітів про роботу  апеляційного суду за 2017 рік до Державної судової адміністрації України. Проаналізовано дані судової статистики суду за 2017 рік.

Протягом півріччя відділ забезпечував реєстрацію обігу офіційної електронної пошти суду, своєчасне наповнення інформацією веб-сайту та підтримка його в контрольному стані ( розміщено 99 публікацій).

Встановлено 5 оновлень КП Д-З. Проведено налагодження на кожному робочому місці користувачів автоматизованої системи документообігу суду.

Також змінено права користувачів КП Д-3  відповідно до затверджених наказів. Загалом опрацьовано 52 накази.

Створено і удосконалено 24 шаблона документів , необхідних в роботі КП «Д-З».

Щоп'ятниці, згідно наказу №07-22/01 від 27.01.2017, проводилось обстеження залів судових засідань з приводу виявлення пошкоджень  чи несправностей комп'ютерної та офісної техніки, з веденням відповідного журналу.

Постійно надавалась допомога  користувачам  КП Д-3,  які потребували налаштування колонок та фільтрів.

Також, протягом першого півріччя 2018 року систематично проводилась робота по підвищенню кваліфікації працівників відділу згідно плану.

 

Відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення

Всього було заплановано 6 заходів, які в цілому виконані на належному рівні. Відповідно до плану працівниками відділу проводилась робота щодо укладання договорів про закупівлю товарів,  на постачання послуг, внесення змін до діючих договорів в зв’язку із зміною тарифів та цін на товари та послуги.

Постійно проводиться видача працівникам суду матеріальних цінностей та їх списання, робота по заправленню картриджів.

Щомісяця здійснюється передача показників електричної та теплової енергії, показників водопостачання.

Також, протягом першого півріччя 2018 року систематично проводилась робота по підвищенню кваліфікації працівників відділу згідно плану.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Всього було заплановано 56 заходів. Відповідно до затвердженого плану працівниками відділу проводилась робота з ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності апеляційного суду; з відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності; із забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань; із складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової, бюджетної та  державної статистичної звітності.

Всі заплановані заходи протягом першого півріччя виконані.