flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Пам'ятки про процесуальні права і обов'язки учасників кримінального процесу

ПАМ’ЯТКА
про процесуальні права і обов’язки потерпілого
під час судового провадження в суді апеляційної інстанції

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції потерпілий має право:

 

-          бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені КПК України (п.1 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          знати сутність обвинувачення (п.2 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження (п.2 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          подавати докази суду (п.3 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          заявляти відводи та клопотання (п.4 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          за наявності відповідних підстав – на забезпечення безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім’ї, майна та житла (п.5 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          давати пояснення, показання або відмовитися їх давати (п.6 ч.1 ст. 56, ч.2 ст. 95 КПК України)

-          мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг (п.8 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача в разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження (п.9 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом (п.10 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення (п.11 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь (п.12 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення у випадках, передбачених КПК України (п.13 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду (п.1 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          брати участь у судовому провадженні (п.2 ч.3 ст. 56 КПК України) чи заявити клопотання про здійснення апеляційного провадження за його відсутності (ч.1 ст. 406 КПК України)

-          брати участь у безпосередній перевірці доказів (п.3 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення покарання обвинуваченому (п.5 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          висловлювати свою думку при вирішенні питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (п.5 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді (п.6 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          примиритися з обвинуваченим і укласти угоду про примирення (ч.4 ст. 56 КПК України)

-          підтримувати обвинувачення в суді у випадку відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення, інших передбачених КПК України випадках чи відмовитися від його підтримання (п.4 ч.3 ст. 56, ч.4 ст. 22, ч.4 ст. 26 КПК України)

-          звертатися до суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження або окремих процесуальних дій у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК України (ч.6 ст. 28 КПК України)

-          заявляти клопотання про направлення кримінального провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого (ч.3 ст. 34 КПК України)

-          під час судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими (ч.3 ст. 89 КПК України)

-          здійснювати збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів в порядку, передбаченому КПК України (ч.3 ст. 93 КПК України)

-          отримувати від учасників кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів (ч.2 ст. 95 КПК України)

-          подавати суду документи, а також витяги, компіляції, узагальнення документів, які незручно повністю досліджувати в суді (ч.3, 6 ст. 99 КПК України)

-          оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводився у передбаченому статтею 99 КПК України порядку (ч.7 ст. 99 КПК України)

-          заявляти клопотання про допит певного свідка за відсутності певного допитаного свідка (ч.5 ст. 352 КПК України)

-          під час судового розгляду з дозволу головуючого ставити питання обвинуваченому, потерпілому, свідку, експерту (ч. 1 ст. 351, ч.11 ст. 352, ч.2 ст. 353, ч.2 ст. 356 КПК України)

-          протягом строку апеляційного оскарження за відповідним клопотанням ознайомитися з матеріалами кримінального провадження (ч.4 ст. 395 КПК України)

-          подавати нові докази, на які посилається в апеляційній скарзі, або заявити клопотання про їх витребування (п.2 ч.1 ст. 401 КПК України)

-          подати до суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції в письмовій формі протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку (ч.1 ст. 402 КПК України)

-          під час здійснення судового провадження з питань, розгляд яких віднесено до компетенції суду, заявляти клопотання про проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції чи заперечувати проти здійснення дистанційного судового провадження (ч.1,2 ст. 336 КПК України)

-          відмовитися від поданої апеляційної скарги до закінчення апеляційного розгляду (ч.1 ст. 403 КПК України)

-          до початку апеляційного розгляду змінити та/або доповнити подану апеляційну скаргу (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про повторне дослідження обставин, встановлених під час кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про дослідження доказів, які не досліджувалися судом першої інстанції (виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується) (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність суду в порядку, передбаченому КПК України (п.7 ч.1 ст. 56 КПК України) та оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому КПК України (п.7 ч.3 ст. 56 КПК України), в тому числі:

-          оскаржувати в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції та з урахуванням інших вимог статей 393-394 КПК України (п.7 ч.1 ст. 393 КПК України)

-          оскаржувати в касаційному порядку рішення суду першої інстанції, а також судові рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таке рішення з урахуванням вимог, передбачених статтями 424-425 КПК України (ст. 424 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції потерпілий зобов’язаний:

 

-          прибути за викликом до суду, а в разі неможливості своєчасного прибуття - завчасно повідомити про це, а також про причини неможливості прибуття (п.1 ч.1 ст. 57 КПК України)

-          не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст. 57 КПК України)

-          не розголошувати без дозволу суду відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю у кримінальному провадженні і які становлять охоронювану законом таємницю (п.3 ч.1 ст. 57 КПК України)

-          додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні (ч.2 ст. 329 КПК України)


ПАМ’ЯТКА
про процесуальні права і обов’язки обвинуваченого

під час судового провадження в суді апеляційної інстанції

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції обвинувачений має право:

 

-          знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення обвинувачують (п.1 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК України, а також отримати їх роз'яснення (п.2 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          на захист, який полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення , право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом (ст. 20 КПК України)

-          на першу вимогу мати захисника і побачення з ним без обмеження їх кількості й тривалості (п.3 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій (п.3 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          на відмову від захисника або його заміну в будь-який момент кримінального провадження (п.3 ч.3 ст. 42, ч.1 ст. 54 КПК України)

-          на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату (п.3 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          не говорити нічого з приводу обвинувачення проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання (п.4 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          давати пояснення, показання з приводу обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати (п.5 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          у разі застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 КПК України (п.7 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          брати участь у проведенні процесуальних дій (п.9 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу (п.10 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь (п.11 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          заявляти клопотання про проведення процесуальних дій (п.12 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          заявляти клопотання про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо (п.12 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          заявляти відводи (п.13 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення (п.15 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися (п.17 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави (п.18 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення (п.1 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          під час судового розгляду з дозволу головуючого ставити питання обвинуваченому, потерпілому, свідку, експерту (ч. 1 ст. 351, ч.11 ст. 352, ч.2 ст. 353, ч.2 ст. 356 КПК України)

-          збирати і подавати суду докази (п.2 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження (п.3 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          виступати в судових дебатах (п.4 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          на останнє слово (ст. 365, ст. ч.5 ст. 405 КПК України)

-          ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов'язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження (п.5 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення (п.6 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          обвинувачений, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення (ч.6 ст. 42 КПК України)

-          примиритися з потерпілим і укласти угоду про примирення (ч.4 ст. 56 КПК України)

-          звертатися до суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК України (ч.6 ст. 28 КПК України)

-          заявляти клопотання про направлення кримінального провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого (ч.3 ст. 34 КПК України)

-          під час судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими (ч.3 ст. 89 КПК України)

-          здійснювати збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів в порядку, передбаченому КПК України (ч.3 ст. 93 КПК України)

-          отримувати від учасників кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів (ч.2 ст. 95 КПК України)

-          подавати суду документи, а також витяги, компіляції, узагальнення документів, які незручно повністю досліджувати в суді (ч.3, 6 ст. 99 КПК України)

-          оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводився у передбаченому статтею 99 КПК України порядку (ч.7 ст. 99 КПК України)

-          протягом строку апеляційного оскарження за відповідним клопотанням ознайомитися з матеріалами кримінального провадження (ч.4 ст. 395 КПК України)

-          подавати нові докази, на які посилається в апеляційній скарзі, або заявити клопотання про їх витребування (п.2 ч.1 ст. 401 КПК України)

-          подати до суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції в письмовій формі протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку (ч.1 ст. 402 КПК України)

-          під час здійснення судового провадження з питань, розгляд яких віднесено до компетенції суду, заявляти клопотання про проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції чи заперечувати проти здійснення дистанційного судового провадження (ч.1,2 ст. 336 КПК України)

-          відмовитися від поданої апеляційної скарги до закінчення апеляційного розгляду (ч.1 ст. 403 КПК України)

-          до початку апеляційного розгляду змінити та/або доповнити подану апеляційну скаргу (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про повторне дослідження обставин, встановлених під час кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про дослідження доказів, які не досліджувалися судом першої інстанції (виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується) (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про допит певного свідка за відсутності певного допитаного свідка (ч.5 ст. 352 КПК України)

-          оскаржувати в установленому КПК України порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд (п.6 ч.4 ст. 42 КПК України), в тому числі:

-          оскаржувати в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції з урахуванням вимог статей 393-394 КПК України (ст. 393 КПК України)

-          оскаржувати в касаційному порядку рішення суду першої інстанції, а також судові рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таке рішення з урахуванням вимог, передбачених статтями 424-425 КПК України (ст. 424 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції обвинувачений зобов'язаний:

 

-          прибути за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб (п.1 ч.7 ст. 42 КПК України)

-          виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (п.1 ч.7 ст. 42 КПК України)

-          підкорятися законним вимогам та розпорядженням суду (п.1 ч.7 ст. 42 КПК України)

-          додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні (ч.2 ст. 329 КПК України)

 


ПАМ’ЯТКА
про процесуальні права і обов’язки  захисника обвинуваченого

під час судового провадження в суді апеляційної інстанції

 

Захисник користується процесуальними правами обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, передбачених статтею 50 КПК України суду

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції захисник обвинуваченого має право:

 

-          знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення обвинувачують (п.1 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне побачення без дозволу суду, а після першого допиту - такі ж побачення без обмеження кількості та тривалості (ч.5 ст. 46 КПК України)

-          знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюють, обвинувачують його підзахисного (п.1 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення (п.2 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          брати участь у проведенні процесуальних дій (п.9 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу (п.10 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь (п.11 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          заявляти клопотання про проведення процесуальних дій (п.12 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          заявляти клопотання про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо (п.12 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          заявляти відводи (п.13 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення (п.15 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави (п.18 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення (п.1 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          під час судового розгляду з дозволу головуючого ставити питання обвинуваченому, потерпілому, свідку, експерту (ч. 1 ст. 351, ч.11 ст. 352, ч.2 ст. 353, ч.2 ст. 356 КПК України)

-          збирати і подавати суду докази (п.2 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження (п.3 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          виступати в судових дебатах (п.4 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов'язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження (п.5 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          звертатися до суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК України (ч.6 ст. 28 КПК України)

-          заявляти клопотання про направлення кримінального провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого (ч.3 ст. 34 КПК України)

-          під час судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими (ч.3 ст. 89 КПК України)

-          здійснювати збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів в порядку, передбаченому КПК України (ч.3 ст. 93 КПК України)

-          отримувати від учасників кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів (ч.2 ст. 95 КПК України)

-          подавати суду документи, а також витяги, компіляції, узагальнення документів, які незручно повністю досліджувати в суді (ч.3, 6 ст. 99 КПК України)

-          оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводився у передбаченому статтею 99 КПК України порядку (ч.7 ст. 99 КПК України)

-          протягом строку апеляційного оскарження за відповідним клопотанням ознайомитися з матеріалами кримінального провадження (ч.4 ст. 395 КПК України)

-          подавати нові докази, на які посилається в апеляційній скарзі, або заявити клопотання про їх витребування (п.2 ч.1 ст. 401 КПК України)

-          подати до суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції в письмовій формі протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку (ч.1 ст. 402 КПК України)

-          під час здійснення судового провадження з питань, розгляд яких віднесено до компетенції суду, заявляти клопотання про проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції чи заперечувати проти здійснення дистанційного судового провадження (ч.1,2 ст. 336 КПК України)

-          відмовитися від поданої апеляційної скарги до закінчення апеляційного розгляду з урахуванням обмежень, встановлених статтею 403 КПК України (ст. 403 КПК України)

-          до початку апеляційного розгляду змінити та/або доповнити подану апеляційну скаргу (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про повторне дослідження обставин, встановлених під час кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про дослідження доказів, які не досліджувалися судом першої інстанції (виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується) (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про допит певного свідка за відсутності певного допитаного свідка (ч.5 ст. 352 КПК України)

-          відмовитися від виконання своїх обов'язків у випадках (ч.4 ст. 47 КПК України):

-          якщо є обставини, які згідно з цим Кодексом виключають його участь у кримінальному провадженні

-          незгоди з підозрюваним, обвинуваченим щодо вибраного ним способу захисту, за винятком випадків обов'язкової участі захисника

-          умисного невиконання підозрюваним, обвинуваченим умов укладеного з захисником договору, яке проявляється, зокрема, у систематичному недодержанні законних порад захисника, порушенні вимог цього Кодексу тощо

-          якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для надання правової допомоги у конкретному провадженні, що є особливо складним

-          оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення (п.6 ч.4 ст. 42 КПК України),  в тому числі:

-          оскаржувати в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції з урахуванням вимог статей 393-394 КПК України (ст. 393 КПК України)

-          оскаржувати в касаційному порядку рішення суду першої інстанції, а також судові рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таке рішення з урахуванням вимог, передбачених статтями 424-425 КПК України (ст. 424 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції захисник зобов’язаний:

 

-          використовувати засоби захисту, передбачені КПК та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів обвинуваченого та з'ясування обставин, які спростовують обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність обвинуваченого (ч.1 ст. 47 КПК України)

-          прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю обвинуваченого, а у разі неможливості прибути в призначений завчасно повідомляти про таку неможливість та її причини суд, а у разі, якщо він призначений органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, - також і цей орган (установу) (ч.2 ст. 47 КПК України)

-          без згоди обвинуваченого не розголошувати відомості, які стали йому відомі у зв'язку з участю в кримінальному провадженні і становлять адвокатську або іншу охоронювану законом таємницю (ч.3 ст. 47 КПК України)

-          додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні (ч.2 ст. 329 КПК України)


ПАМ’ЯТКА
про процесуальні права і обов’язки
законного представника обвинуваченого

під час судового провадження в суді апеляційної інстанції

 

Законний представник користується процесуальними правами особи, інтереси якої він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена представнику

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції законний представник обвинуваченого має право:

 

-          знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення обвинувачують (п.1 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення (п.2 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати (п.5 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          вимагати перевірки обґрунтованості затримання (п.6 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          брати участь у проведенні процесуальних дій (п.9 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу (п.10 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. (п.11 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо (п.12 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          заявляти відводи (п.13 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення (п.15 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави (п.18 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення (п.1 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          під час судового розгляду з дозволу головуючого ставити питання обвинуваченому, потерпілому, свідку, експерту (ч. 1 ст. 351, ч.11 ст. 352, ч.2 ст. 353, ч.2 ст. 356 КПК України)

-          збирати і подавати суду докази (п.2 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження (п.3 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          виступати в судових дебатах (п.4 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов'язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження (п.5 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення (п.6 ч.4 ст. 42 КПК України),  в тому числі:

-          оскаржувати в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції з урахуванням вимог статей 393-394 КПК України (ст. 393 КПК України)

-          оскаржувати в касаційному порядку рішення суду першої інстанції, а також судові рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таке рішення з урахуванням вимог, передбачених статтями 424-425 КПК України (ст. 424 КПК України)

-          звертатися до суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК України (ч.6 ст. 28 КПК України)

-          заявляти клопотання про направлення кримінального провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого (ч.3 ст. 34 КПК України)

-          під час судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими (ч.3 ст. 89 КПК України)

-          здійснювати збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів в порядку, передбаченому КПК України (ч.3 ст. 93 КПК України)

-          отримувати від учасників кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів (ч.2 ст. 95 КПК України)

-          подавати суду документи, а також витяги, компіляції, узагальнення документів, які незручно повністю досліджувати в суді (ч.3, 6 ст. 99 КПК України)

-          оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводився у передбаченому статтею 99 КПК України порядку (ч.7 ст. 99 КПК України)

-          протягом строку апеляційного оскарження за відповідним клопотанням ознайомитися з матеріалами кримінального провадження (ч.4 ст. 395 КПК України)

-          подавати нові докази, на які посилається в апеляційній скарзі, або заявити клопотання про їх витребування (п.2 ч.1 ст. 401 КПК України)

-          подати до суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції в письмовій формі протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку (ч.1 ст. 402 КПК України)

-          під час здійснення судового провадження з питань, розгляд яких віднесено до компетенції суду, заявляти клопотання про проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції чи заперечувати проти здійснення дистанційного судового провадження (ч.1,2 ст. 336 КПК України)

-          відмовитися від поданої апеляційної скарги до закінчення апеляційного розгляду (ч.1 ст. 403 КПК України)

-          до початку апеляційного розгляду змінити та/або доповнити подану апеляційну скаргу (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про повторне дослідження обставин, встановлених під час кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про дослідження доказів, які не досліджувалися судом першої інстанції (виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується). (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          Заявляти клопотання про допит певного свідка за відсутності певного допитаного свідка (ч.5 ст. 352 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції законний представник обвинуваченого зобов’язаний:

-          прибути за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб (п.1 ч.7 ст. 42 КПК України)

-          виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (п.1 ч.7 ст. 42 КПК України)

-          підкорятися законним вимогам та розпорядженням суду (п.1 ч.7 ст. 42 КПК України)

-          додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні (ч.2 ст. 329 КПК України


 

ПАМ’ЯТКА

про процесуальні права і обов’язки
представника та законного представника потерпілого

під час судового провадження в суді апеляційної інстанції

 

Представник, законний представник потерпілого користується процесуальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику (ч.4 ст. 58, ст. 59 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції представник, законний представник потерпілого має право:

-          бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені КПК України (п.1 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          знати сутність обвинувачення (п.2 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження (п.2 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          подавати докази суду (п.3 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          заявляти відводи та клопотання (п.4 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          за наявності відповідних підстав – на забезпечення безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім’ї, майна та житла (п.5 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          давати пояснення, показання (п.6 ч.1 ст. 56, ч.2 ст. 95 КПК України)

-          оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність суду в порядку, передбаченому КПК України (п.7 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача в разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження (п.9 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом (п.10 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо потерпілого кримінального правопорушення, в порядку, передбаченому КПК України, у тому числі після відкриття матеріалів згідно зі ст. 290 КПК України, у випадку закриття цього провадження (п.11 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь.  (п.12 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення у випадках, передбачених КПК України (п.13 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду (п.1 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          брати участь у судовому провадженні (п.2 ч.3 ст. 56 КПК України) чи заявити клопотання про здійснення провадження за його відсутності (ч.1 ст. 406 КПК України)

-          брати участь у безпосередній перевірці доказів (п.3 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          підтримувати обвинувачення в суді у випадку відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення (п.4 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення покарання обвинуваченому (п.5 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          висловлювати свою думку при вирішенні питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (п.5 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді (п.6 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому КПК України (п.7 ч.3 ст. 56 КПК України), в тому числі:

-          оскаржувати в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції та з урахуванням інших вимог статей 393-394 КПК України (п.7 ч.1 ст. 393 КПК України)

-          оскаржувати в касаційному порядку рішення суду першої інстанції, а також судові рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таке рішення з урахуванням вимог, передбачених статтями 424-425 КПК України (ст. 424 КПК України)

-          звертатися до суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК України (ч.6 ст. 28 КПК України)

-          заявляти клопотання про направлення кримінального провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого (ч.3 ст. 34 КПК України)

-          під час судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими (ч.3 ст. 89 КПК України)

-          здійснювати збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів в порядку, передбаченому КПК України (ч.3 ст. 93 КПК України)

-          отримувати від учасників кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів (ч.2 ст. 95 КПК України)

-          подавати суду документи, а також витяги, компіляції, узагальнення документів, які незручно повністю досліджувати в суді (ч.3, 6 ст. 99 КПК України)

-          оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводився у передбаченому статтею 99 КПК України порядку (ч.7 ст. 99 КПК України)

-          протягом строку апеляційного оскарження за відповідним клопотанням ознайомитися з матеріалами кримінального провадження (ч.4 ст. 395 КПК України)

-          подавати нові докази, на які посилається в апеляційній скарзі, або заявити клопотання про їх витребування (п.2 ч.1 ст. 401 КПК України)

-          подати до суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції в письмовій формі протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку (ч.1 ст. 402 КПК України)

-          під час здійснення судового провадження з питань, розгляд яких віднесено до компетенції суду, заявляти клопотання про проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції чи заперечувати проти здійснення дистанційного судового провадження (ч.1,2 ст. 336 КПК України)

-          відмовитися від поданої апеляційної скарги до закінчення апеляційного розгляду (ч.1 ст. 403 КПК України)

-          до початку апеляційного розгляду змінити та/або доповнити подану апеляційну скаргу (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про повторне дослідження обставин, встановлених під час кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про дослідження доказів, які не досліджувалися судом першої інстанції (виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується). (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про допит певного свідка за відсутності певного допитаного свідка (ч.5 ст. 352 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції представник, законний представник потерпілого зобов'язаний:

-          прибути за викликом до суду, а в разі неможливості своєчасного прибуття - завчасно повідомити про це, а також про причини неможливості прибуття (п.1 ч.1 ст. 57 КПК України)

-          не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст. 57 КПК України)

-          не розголошувати без дозволу суду відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю у кримінальному провадженні і які становлять охоронювану законом таємницю (п.3 ч.1 ст. 57 КПК України)

-          додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні (ч.2 ст. 329 КПК України


 

ПАМ’ЯТКА

про процесуальні права і обов’язки свідка
під час судового провадження в суді апеляційної інстанції

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції свідок має право:

-          знати, у зв'язку з чим і в якому кримінальному провадженні він допитується (п.1 ч.1 ст. 67 КПК України)

-          користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу (п.2 ч.1 ст. 67 КПК України)

-          відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім'ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сім'ї кримінального правопорушення, а також показання щодо відомостей, які згідно з положеннями статті 65 цього Кодексу не підлягають розголошенню (п.3 ч.1 ст. 67 КПК України)

-          давати показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача (п.4 ч.1 ст. 67 КПК України)

-          користуватися нотатками і документами при даванні показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко тримати в пам'яті (п.5 ч.1 ст. 67 КПК України)

-          на відшкодування витрат, пов'язаних з викликом для давання показань. (п.6 ч.1 ст. 67 КПК України)

-          ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і зауваження. (п.7 ч.1 ст. 67 КПК України)

-          заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом (п.8 ч.1 ст. 67 КПК України)

-          заявляти відвід перекладачу (п.9 ч.1 ст. 67 КПК України)

-          заявляти клопотання про його допит за відсутності певного допитаного свідка (ч.5 ст. 352 КПК України)

-          у виняткових випадках для забезпечення безпеки, заявляти клопотання про проведення його допиту з використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому числі за межами приміщення суду, або в інший спосіб, що унеможливлює його ідентифікацію та забезпечує сторонам кримінального провадження можливість ставити запитання і слухати відповіді на них (ч.9 ст. 352 КПК України)

-          користуватися нотатками, якщо його показання пов'язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в пам'яті (ч.12 ст. 352 КПК України)

-          заявити клопотання про його повторний допит в тому самому або наступному судовому засіданні, якщо свідок може надати показання стосовно обставин, щодо яких він не допитувався (ч.13 ст. 352 КПК України)

-          оскаржити судове рішення щодо процесуальних витрат, якщо це стосується його інтересів (ч.2 ст. 126 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції свідок зобов'язаний:

-          прибути за викликом до суду. (п.1 ч.2 ст. 67 КПК України)

-давати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду (п.2 ч.2 ст. 67 КПК України)

-          не розголошувати без дозволу суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв'язку з виконанням його обов'язків (п.3 ч.2 ст. 67 КПК України)

-          скласти присягу (ч.1,2 ст. 352 КПК України)

-          за завідомо неправдиві показання суду або за відмову від давання показань суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом, свідок несе кримінальну відповідальність (ч.1 ст. 67 КПК України)

-          за злісне ухилення від явки до суду свідок несе відповідальність, встановлену законом (ч.2 ст. 67 КПК України)

-          додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні (ч.2 ст. 329 КПК України)

 

ПАМ’ЯТКА

про процесуальні права і обов’язки цивільного позивача
під час судового провадження в суді апеляційної інстанції

 

Цивільний позивач має права та обов'язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову (ч.3 ст. 61 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції цивільний позивач має право:

-          підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення (ч.3 ст. 61 КПК України)

-          бути повідомленим про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримувати їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень потерпілому (ч.3 ст. 61 КПК України)

-бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені КПК України (п.1 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          знати сутність обвинувачення (п.2 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження (п.2 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          подавати докази суду (п.3 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          заявляти відводи та клопотання (п.4 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          за наявності відповідних підстав – на забезпечення безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім’ї, майна та житла (п.5 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          давати пояснення, показання або відмовитися їх давати (п.6 ч.1 ст. 56, ч.2 ст. 95 КПК України)

-          оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність суду в порядку, передбаченому КПК України (п.7 ч.1 ст. 56 КПК України) та оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому КПК України (п.7 ч.3 ст. 56 КПК України), в тому числі:

-          оскаржувати в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції та з урахуванням інших вимог статей 393-394 КПК України (п.7 ч.1 ст. 393 КПК України)

-          оскаржувати в касаційному порядку рішення суду першої інстанції, а також судові рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таке рішення з урахуванням вимог, передбачених статтями 424-425 КПК України (ст. 424 КПК України)

-          мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг (п.8 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача в разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження (п.9 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом (п.10 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення (п.11 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. (п.12 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення у випадках, передбачених КПК України (п.13 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду (п.1 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          брати участь у судовому провадженні (п.2 ч.3 ст. 56 КПК України) чи заявити клопотання про здійснення апеляційного провадження за його відсутності (ч.1 ст. 406 КПК України)

-          брати участь у безпосередній перевірці доказів (п.3 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення покарання обвинуваченому (п.5 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          висловлювати свою думку при вирішенні питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (п.5 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді (п.6 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          під час судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими (ч.3 ст. 89 КПК України)

-          здійснювати збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів в порядку, передбаченому КПК України (ч.3 ст. 93 КПК України)

-          подавати суду документи, а також витяги, компіляції, узагальнення документів, які незручно повністю досліджувати в суді (ч.3, 6 ст. 99 КПК України)

-          оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводився у передбаченому статтею 99 КПК України порядку (ч.7 ст. 99 КПК України)

-          під час судового розгляду з дозволу головуючого ставити питання обвинуваченому, потерпілому, свідку, експерту (ч. 1 ст. 351, ч.11 ст. 352, ч.2 ст. 353, ч.2 ст. 356 КПК України)

-          протягом строку апеляційного оскарження за відповідним клопотанням ознайомитися з матеріалами кримінального провадження (ч.4 ст. 395 КПК України)

-          подавати нові докази, на які посилається в апеляційній скарзі, або заявити клопотання про їх витребування (п.2 ч.1 ст. 401 КПК України)

-          подати до суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції в письмовій формі протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку (ч.1 ст. 402 КПК України)

-          відмовитися від поданої апеляційної скарги до закінчення апеляційного розгляду (ч.1 ст. 403 КПК України)

-          до початку апеляційного розгляду змінити та/або доповнити подану апеляційну скаргу (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про повторне дослідження обставин, встановлених під час кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про дослідження доказів, які не досліджувалися судом першої інстанції (виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується)  (ч.3 ст. 404 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції цивільний позивач зобов’язаний:

-          прибути за викликом до суду, а в разі неможливості своєчасного прибуття - завчасно повідомити про це, а також про причини неможливості прибуття (п.1 ч.1 ст. 57 КПК України)

-          не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст. 57 КПК України)

-          не розголошувати без дозволу суду відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю у кримінальному провадженні і які становлять охоронювану законом таємницю (п.3 ч.1 ст. 57 КПК України)

-          додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні (ч.2 ст. 329 КПК України

 


ПАМ’ЯТКА

про процесуальні права і обов’язки представника цивільного позивача
під час судового провадження в суді апеляційної інстанції

 

Представник користується процесуальними правами цивільного позивача, інтереси якого він представляє (ч.3 ст. 63 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції представник, законний представник цивільного позивача має право:

 

-          підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення (ч.3 ст. 61 КПК України)

-          бути повідомленим про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримувати їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень потерпілому (ч.3 ст. 61 КПК України)

-          бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені КПК України (п.1 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          знати сутність обвинувачення (п.2 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження (п.2 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          подавати докази суду (п.3 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          заявляти відводи та клопотання (п.4 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          за наявності відповідних підстав – на забезпечення безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім’ї, майна та житла (п.5 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          давати пояснення, показання або відмовитися їх давати (п.6 ч.1 ст. 56, ч.2 ст. 95 КПК України)

-          оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність суду в порядку, передбаченому КПК України (п.7 ч.1 ст. 56 КПК України) та оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому КПК України (п.7 ч.3 ст. 56 КПК України), в тому числі:

-          оскаржувати в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції та з урахуванням інших вимог статей 393-394 КПК України (п.7 ч.1 ст. 393 КПК України)

-          оскаржувати в касаційному порядку рішення суду першої інстанції, а також судові рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таке рішення з урахуванням вимог, передбачених статтями 424-425 КПК України (ст. 424 КПК України)

-          давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача в разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження (п.9 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом (п.10 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь (п.12 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення у випадках, передбачених КПК України (п.13 ч.1 ст. 56 КПК України)

-          бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду (п.1 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          брати участь у судовому провадженні (п.2 ч.3 ст. 56 КПК України) чи заявити клопотання про здійснення апеляційного провадження за його відсутності (ч.1 ст. 406 КПК України)

-          брати участь у безпосередній перевірці доказів (п.3 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення покарання обвинуваченому (п.5 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          висловлювати свою думку при вирішенні питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (п.5 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді (п.6 ч.3 ст. 56 КПК України)

-          під час судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими (ч.3 ст. 89 КПК України)

-          здійснювати збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів в порядку, передбаченому КПК України (ч.3 ст. 93 КПК України)

-          подавати суду документи, а також витяги, компіляції, узагальнення документів, які незручно повністю досліджувати в суді (ч.3, 6 ст. 99 КПК України)

-          оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводився у передбаченому статтею 99 КПК України порядку (ч.7 ст. 99 КПК України)

-          під час судового розгляду з дозволу головуючого ставити питання обвинуваченому, потерпілому, свідку, експерту (ч. 1 ст. 351, ч.11 ст. 352, ч.2 ст. 353, ч.2 ст. 356 КПК України)

-          протягом строку апеляційного оскарження за відповідним клопотанням ознайомитися з матеріалами кримінального провадження (ч.4 ст. 395 КПК України)

-          подавати нові докази, на які посилається в апеляційній скарзі, або заявити клопотання про їх витребування (п.2 ч.1 ст. 401 КПК України)

-          подати до суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції в письмовій формі протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку (ч.1 ст. 402 КПК України)

-          відмовитися від поданої апеляційної скарги до закінчення апеляційного розгляду (ч.1 ст. 403 КПК України)

-          до початку апеляційного розгляду змінити та/або доповнити подану апеляційну скаргу (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про повторне дослідження обставин, встановлених під час кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про дослідження доказів, які не досліджувалися судом першої інстанції (виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується). (ч.3 ст. 404 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції представник цивільного позивача зобов’язаний:

 

-          прибути за викликом до суду, а в разі неможливості своєчасного прибуття - завчасно повідомити про це, а також про причини неможливості прибуття (п.1 ч.1 ст. 57 КПК України)

-          не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст. 57 КПК України)

-          не розголошувати без дозволу суду відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю у кримінальному провадженні і які становлять охоронювану законом таємницю (п.3 ч.1 ст. 57 КПК України)

-          додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні (ч.2 ст. 329 КПК України

 

 

 


ПАМ’ЯТКА

про процесуальні права і обов’язки цивільного відповідача
під час судового провадження в суді апеляційної інстанції

 

Цивільний відповідач має права та обов'язки, передбачені цим Кримінальним процесуальним кодексом України для обвинуваченого, в частині, що стосуються цивільного позову (ч.3 ст. 62 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції цивільний відповідач має право:

 

-          визнавати позов повністю чи частково або заперечувати проти нього (ч.3 ст. 62 КПК України)

-          бути повідомленим про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримувати їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень підозрюваному, обвинуваченому (ч.3 ст. 62 КПК України)

-          бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК України, а також отримати їх роз'яснення (п.2 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          на захист, який полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення , право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом (ст. 20 КПК України)

-          на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату (п.3 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          брати участь у проведенні процесуальних дій (п.9 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу (п.10 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь (п.11 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          заявляти клопотання про проведення процесуальних дій (п.12 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          заявляти клопотання про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо (п.12 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          заявляти відводи (п.13 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення (п.15 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави (п.18 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення (п.1 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          під час судового розгляду з дозволу головуючого ставити питання обвинуваченому, потерпілому, свідку, експерту (ч. 1 ст. 351, ч.11 ст. 352, ч.2 ст. 353, ч.2 ст. 356 КПК України)

-          збирати і подавати суду докази (п.2 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження (п.3 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          виступати в судових дебатах (п.4 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов'язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження (п.5 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          оскаржувати в установленому КПК України порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд (п.6 ч.4 ст. 42 КПК України), в тому числі:

-          оскаржувати в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції з урахуванням вимог статей 393-394 КПК України (ст. 393 КПК України)

-          оскаржувати в касаційному порядку рішення суду першої інстанції, а також судові рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таке рішення з урахуванням вимог, передбачених статтями 424-425 КПК України (ст. 424 КПК України)

-          знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення (п.6 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          під час судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими (ч.3 ст. 89 КПК України)

-          здійснювати збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів в порядку, передбаченому КПК України (ч.3 ст. 93 КПК України)

-          отримувати від учасників кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів (ч.2 ст. 95 КПК України)

-          подавати суду документи, а також витяги, компіляції, узагальнення документів, які незручно повністю досліджувати в суді (ч.3, 6 ст. 99 КПК України)

-          оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводився у передбаченому статтею 99 КПК України порядку (ч.7 ст. 99 КПК України)

-          протягом строку апеляційного оскарження за відповідним клопотанням ознайомитися з матеріалами кримінального провадження (ч.4 ст. 395 КПК України)

-          подавати нові докази, на які посилається в апеляційній скарзі, або заявити клопотання про їх витребування (п.2 ч.1 ст. 401 КПК України)

-          подати до суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції в письмовій формі протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку (ч.1 ст. 402 КПК України)

-          під час здійснення судового провадження з питань, розгляд яких віднесено до компетенції суду, заявляти клопотання про проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції чи заперечувати проти здійснення дистанційного судового провадження (ч.1,2 ст. 336 КПК України)

-          відмовитися від поданої апеляційної скарги до закінчення апеляційного розгляду (ч.1 ст. 403 КПК України)

-          до початку апеляційного розгляду змінити та/або доповнити подану апеляційну скаргу (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про повторне дослідження обставин, встановлених під час кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про дослідження доказів, які не досліджувалися судом першої інстанції (виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується) (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про допит певного свідка за відсутності певного допитаного свідка (ч.5 ст. 352 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції обвинувачений зобов'язаний:

 

-          прибути за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб (п.1 ч.7 ст. 42 КПК України)

-          виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (п.1 ч.7 ст. 42 КПК України)

-          підкорятися законним вимогам та розпорядженням суду (п.1 ч.7 ст. 42 КПК України)

-          додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні (ч.2 ст. 329 КПК України)

 

ПАМ’ЯТКА

про процесуальні права і обов’язки
представника, законного представника цивільного відповідача
під час судового провадження в суді апеляційної інстанції

 

Представник користується процесуальними правами цивільного відповідача, інтереси якого він представляє (ч.3 ст. 63 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції представник, законний представник цивільного відповідача має право:

 

-          визнавати позов повністю чи частково або заперечувати проти нього (ч.3 ст. 62 КПК України)

-          бути повідомленим про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримувати їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень підозрюваному, обвинуваченому (ч.3 ст. 62 КПК України)

-          бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК України, а також отримати їх роз'яснення (п.2 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          на захист, який полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом (ст. 20 КПК України)

-          брати участь у проведенні процесуальних дій (п.9 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу (п.10 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь (п.11 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          заявляти клопотання про проведення процесуальних дій (п.12 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          заявляти клопотання про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо (п.12 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          заявляти відводи (п.13 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення (п.15 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави (п.18 ч.3 ст. 42 КПК України)

-          брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення (п.1 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          під час судового розгляду з дозволу головуючого ставити питання обвинуваченому, потерпілому, свідку, експерту (ч. 1 ст. 351, ч.11 ст. 352, ч.2 ст. 353, ч.2 ст. 356 КПК України)

-          збирати і подавати суду докази (п.2 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження (п.3 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          виступати в судових дебатах (п.4 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов'язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження (п.5 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          оскаржувати в установленому КПК України порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд (п.6 ч.4 ст. 42 КПК України), в тому числі:

-          оскаржувати в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції з урахуванням вимог статей 393-394 КПК України (ст. 393 КПК України)

-          оскаржувати в касаційному порядку рішення суду першої інстанції, а також судові рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таке рішення з урахуванням вимог, передбачених статтями 424-425 КПК України (ст. 424 КПК України)

-          знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення (п.6 ч.4 ст. 42 КПК України)

-          під час судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими (ч.3 ст. 89 КПК України)

-          здійснювати збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів в порядку, передбаченому КПК України (ч.3 ст. 93 КПК України)

-          отримувати від учасників кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів (ч.2 ст. 95 КПК України)

-          подавати суду документи, а також витяги, компіляції, узагальнення документів, які незручно повністю досліджувати в суді (ч.3, 6 ст. 99 КПК України)

-          оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводився у передбаченому статтею 99 КПК України порядку (ч.7 ст. 99 КПК України)

-          протягом строку апеляційного оскарження за відповідним клопотанням ознайомитися з матеріалами кримінального провадження (ч.4 ст. 395 КПК України)

-          подавати нові докази, на які посилається в апеляційній скарзі, або заявити клопотання про їх витребування (п.2 ч.1 ст. 401 КПК України)

-          подати до суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції в письмовій формі протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку (ч.1 ст. 402 КПК України)

-          під час здійснення судового провадження з питань, розгляд яких віднесено до компетенції суду, заявляти клопотання про проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції чи заперечувати проти здійснення дистанційного судового провадження (ч.1,2 ст. 336 КПК України)

-          відмовитися від поданої апеляційної скарги до закінчення апеляційного розгляду (ч.1 ст. 403 КПК України)

-          до початку апеляційного розгляду змінити та/або доповнити подану апеляційну скаргу (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про повторне дослідження обставин, встановлених під час кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про дослідження доказів, які не досліджувалися судом першої інстанції (виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується) (ч.3 ст. 404 КПК України)

-          заявляти клопотання про допит певного свідка за відсутності певного допитаного свідка (ч.5 ст. 352 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції представник, законний представник цивільного відповідача зобов'язаний:

 

-          прибути за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб (п.1 ч.7 ст. 42 КПК України)

-          виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (п.1 ч.7 ст. 42 КПК України)

-          підкорятися законним вимогам та розпорядженням суду (п.1 ч.7 ст. 42 КПК України)

-          додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні (ч.2 ст. 329 КПК України)

 

 


 

ПАМ’ЯТКА

про процесуальні права і обов’язки перекладача
під час судового провадження в суді апеляційної інстанції

 

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної перекладач має право:

 

-          ставити запитання з метою уточнень для правильного перекладу (п.1 ч.2 ст. 68 КПК України)

-          знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він брав участь, і подавати до них зауваження (п.2 ч.2 ст. 68 КПК України)

-          одержати винагороду за виконаний переклад та відшкодування витрат, пов'язаних із його залученням до кримінального провадження (п.3 ч.2 ст. 68 КПК України)

-          заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом (п.4 ч.2 ст. 68 КПК України)

-          оскаржити судове рішення щодо процесуальних витрат, якщо це стосується його інтересів (ч.2 ст. 126 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної перекладач зобов'язаний:

 

-          прибути за викликом до суду (п.1 ч.3 ст. 68 КПК України)

-          заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом (п.2 ч.3 ст. 68 КПК України)

-          здійснювати повний і правильний переклад, посвідчувати правильність перекладу своїм підписом (п.3 ч.3 ст. 68 КПК України)

-          не розголошувати без дозволу суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі перекладачу у зв'язку з виконанням його обов'язків (п.4 ч.3 ст. 68 КПК України)

-          за завідомо неправильний переклад або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків перекладач несе відповідальність, встановлену законом (ч.5 ст. 68 КПК України)

-          додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні (ч.2 ст. 329 КПК України)

 


ПАМ’ЯТКА

про процесуальні права і обов’язки експерта
під час судового провадження в суді апеляційної інстанції

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної  інстанції експерт має право:

 

-          знайомитися з матеріалами кримінального провадження, що стосуються предмета дослідження (п.1 ч.3 ст. 69 КПК України)

-          заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи (п.2 ч.3 ст. 69 КПК України)

-          бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предметів та об'єктів дослідження (п.3 ч.3 ст. 69 КПК України)

-          викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення відомості, які мають значення для кримінального провадження і з приводу яких йому не були поставлені запитання (п.4 ч.3 ст. 69 КПК України)

-          ставити запитання, що стосуються предмета та об'єктів дослідження, особам, які беруть участь у кримінальному провадженні (п.5 ч.3 ст. 69 КПК України)

-          одержати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов'язаних із проведенням експертизи і викликом для надання пояснень чи показань, у разі, якщо проведення експертизи не є службовим обов'язком особи, яка залучена як експерт (п.6 ч.3 ст. 69 КПК України)

-          заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом (п.7 ч.3 ст. 69 КПК України)

-          користуватися іншими правами, передбаченими Законом України "Про судову експертизу" (п.8 ч.3 ст. 69 КПК України)

-          експерт може відмовитися від давання висновку, якщо поданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків (ч.4 ст. 69 КПК України)

-          оскаржити судове рішення щодо процесуальних витрат, якщо це стосується його інтересів (ч.2 ст. 126 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної  інстанції експерт зобов'язаний:

 

-          особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в разі необхідності - роз'яснити його (п.1 ч.5 ст. 69 КПК України)

-          прибути до суду і дати відповіді на запитання під час допиту (п.2 ч.5 ст. 69 КПК України)

-          забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта (п.3 ч.5 ст. 69 КПК України)

-          не розголошувати без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв'язку з виконанням обов'язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати (п.4 ч.5 ст. 69 КПК України)

-          заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом (п.5 ч.5 ст. 69 КПК України)

-          невідкладно повідомити особу, яка його залучила, чи суд, що доручив проведення експертизи, про неможливість проведення експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів (ч.6 ст. 69 КПК України)

-          у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення заявити клопотання особі, яка призначила експертизу, чи суду, що доручив її проведення, щодо його уточнення або повідомити про неможливість проведення експертизи за поставленим запитанням або без залучення інших осіб (ч.7 ст. 69 КПК України)

-          за завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов'язків у суді, невиконання інших обов'язків експерт несе відповідальність, встановлену законом (ст. 70 КПК України)

-          додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні (ч.2 ст. 329 КПК України)

-


ПАМ’ЯТКА

про процесуальні права і обов’язки спеціаліста
під час судового провадження в суді апеляційної інстанції

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції спеціаліст має право:

 

-          ставити запитання учасникам процесуальної дії з дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду (п.1 ч.4 ст. 71 КПК України)

-          користуватися технічними засобами, приладами та спеціальним обладнанням (п.2 ч.4 ст. 71 КПК України)

-          звертати увагу сторони кримінального провадження, яка його залучила, або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів (п.3 ч.4 ст. 71 КПК України)

-          знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він брав участь, і подавати до них зауваження (п.4 ч.4 ст. 71 КПК України)

-          одержувати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов'язаних із його залученням до кримінального провадження (п.5 ч.4 ст. 71 КПК України)

-          заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом (п.6 ч.4 ст. 71 КПК України)

-          оскаржити судове рішення щодо процесуальних витрат, якщо це стосується його інтересів (ч.2 ст. 126 КПК України)

 

Протягом судового провадження в суді апеляційної інстанції спеціаліст зобов'язаний:

 

-          прибути за викликом до суду і мати при собі необхідні технічне обладнання, пристрої та прилади (п.1 ч.5 ст. 71 КПК України)

-          виконувати вказівки сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду та давати пояснення з поставлених запитань (п.2 ч.5 ст. 71 КПК України)

-          не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі спеціалісту у зв'язку з виконанням його обов'язків (п.3 ч.5 ст. 71 КПК України)

-          заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених КПК України (п.4 ч.5 ст. 71 КПК України)

-          у разі неприбуття до суду без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття на спеціаліста судом покладаються всі витрати, пов'язані з оголошенням перерви в судовому засіданні (ст. 72 КПК України)

-          додержуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні (ч.2 ст. 329 КПК України)