flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок видачі для ознайомлення судових справ, отримання копій документів, технічного запису судового засідання

 

Порядок видачі для ознайомлення судових справ і копій документів

Судові справи (провадження) видаються для ознайомлення апаратом суду за резолюцією голови суду, судді (судді-доповідача), секретаря відповідної судової палати на підставі письмової вимоги (заяви) таким особам:

прокуророві, який має право на участь у розгляді справи, – після пред’явлення службового посвідчення;

адвокатам, які беруть участь у розгляді справ (після пред'явлення документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема: посвідчення адвоката, договору про надання правової допомоги; довіреності; ордера; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги);

іншим учасникам кримінального провадження, адміністративного або цивільного процесу, а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки (після пред'явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення тощо, та в необхідних випадках – доручення представника).

Зазначені особи мають право знайомитися з матеріалами цивільних, адміністративних, кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення протягом усього робочого дня апарату суду.

 

Особам, які мають право витребування справ за службовим становищем, не пов'язаним із розглядом справи (матеріалів кримінального

провадження), справи видаються тільки на підставі відповідної письмової вимоги з резолюцією голови суду, після пред'явлення службового посвідчення.

Ознайомлення з матеріалами справи (кримінального провадження) проводиться виключно у приміщенні суду та у присутності працівника апарату суду.

Факт ознайомлення із матеріалами справи (кримінального провадження) фіксується працівником апарату суду в журналі видачі судових справ шляхом вчинення запису про те, хто і коли ознайомлювався зі справою (матеріалами кримінального провадження).

Видача справ (матеріалів кримінального провадження) для проведення аналізів, узагальнень або з іншою метою, що не пов'язані з розглядом справ (матеріалів кримінального провадження), проводиться на письмовий запит відповідної установи за письмовим розпорядженням голови суду чи його заступника.

Особа, яка одержує справу (матеріали кримінального провадження) для ознайомлення, розписується в журналі видачі справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення), де зазначаються дата, година видачі. Ознайомлення з матеріалами справи (кримінального провадження) та протоколом судового засідання проходить у встановленому розпорядженням голови суду місці.

Ознайомлення з матеріалами справи (кримінального провадження) та протоколом (журналом) судового засідання особи, яка тримається під вартою (підозрюваної, обвинуваченої або засудженої), відбувається у спеціально відведеному місці приміщення суду, визначеному головою суду.

Після ознайомлення з матеріалами справи особа робить відмітку на заяві про надання справи для ознайомлення, яка долучається до матеріалів справи.

При поверненні справи (матеріалів кримінального провадження) після ознайомлення працівник апарату суду повинен ретельно перевірити наявність усіх матеріалів у справі (матеріалах кримінального провадження), зазначити в журналі видачі справ (матеріалів кримінального провадження)

для ознайомлення час повернення справи (матеріалів кримінального провадження) та поставити підпис про її отримання. У разі виявлення нестачі

документів, аркушів, їх пошкодження складається акт у двох примірниках, один з яких передається голові суду для вжиття відповідних заходів, а другий

долучається до справи (матеріалів кримінального провадження).

Судові справи (матеріали кримінального провадження) надсилаються поштою або нарочним (кур'єром) на письмову вимогу органів, яким законом надано право витребування справ (матеріалів кримінального провадження), і лише на підставі резолюції голови чи заступника голови суду.

У разі надсилання судової справи (матеріалів кримінального провадження) за межі суду виготовляється копія судового рішення, яким закінчено розгляд справи (матеріалів кримінального провадження), та яка зберігається в суді. Категорично забороняється надсилати судові справи (матеріали кримінального провадження), провадження в яких не закінчено, іншим органам, крім експертних установ.

Копії судових рішень у справі, які видаються учасникам судового процесу повторно, виготовляються апаратом суду лише після внесення встановленої законодавством плати (судового збору) за виготовлення копії

судового рішення.

Відповідно до п. 4 частини 2 статті 4 Закону України «По судовий збір»  справляється судовий збір за видачу судами документів:

1) за повторну видачу копії судового рішення

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу

4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень"

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії

6) за виготовлення копій документів, долучених до справи

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії

 

УВАГА!!! Згідно абзацу 4 статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1762 гривень.

 

Після повернення справ із судів апеляційної чи касаційної інстанції копії судових рішень цих судів видаються судом першої інстанції.

Копії судових рішень, що набрали законної сили, мають бути підписані відповідальним працівником (особою) суду та суддею, а також скріплені відбитком гербової печатки суду.

У разі якщо судове рішення не набрало законної сили, про це працівником апарату суду зазначається на копії, що видається. На копії судового рішення, що набрало законної сили, зазначається дата набрання ним чинності.

Копії судових рішень мають бути належним чином оформлені та засвідчені відбитком гербової печатки суду.

Якщо копія судового рішення складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на п’ять проколів, а на зворотному боці останнього аркуша – скріплена підписом судді, працівника апарату суду, засвідчена відбитком гербової печатки суду, із зазначенням кількості зшитих аркушів.

До копії судового рішення, до якого внесено зміни, обов'язково додається копія ухвали апеляційного (касаційного) суду, яким судове рішення змінено, а також за наявності – копії додаткового рішення, копії ухвал про виправлення описок тощо.

Особа, яка одержала копію судового рішення, повинна надати розписку про її отримання. У разі надіслання копії судового рішення поштою про це зазначається в судовій справі шляхом приєднання копії супровідного листа.

Копія вироку вручається засудженому або виправданому після проголошення вироку, у строки, визначені кримінальним процесуальним законодавством.

                                                                                                          ЗРАЗОК №1 

 

                                             - Посилання для завантаження -

 

 

Апеляційному суду

Полтавської області 

_________________________

(прізвище, ім’я, по – батькові)

______________________________

__________________________

(адреса)

                                                                                                                   Заява

                                                                                     (про ознайомлення з матеріалами справи)

Прошу надати мені для ознайомлення цивільну справу № ________ за позовом______________________ до ____________________  

про _______________________________________________.

 

(підпис)                                                        (дата)

 

=============================================================================================================================

 

                                                                                                        ЗРАЗОК №2

 

                                             - Посилання для завантаження -

 

 

Апеляційному суду

Полтавської області 

_________________________

(прізвище, ім’я, по – батькові)

______________________________

__________________________

(адреса)

 

                                                                                                                    Заява

                                                                            (про видачу копії судового рішення у цивільній справі)

 Прошу  видати  копію ухвали (рішення)  Апеляційного суду Полтавської  області по  справі за  моїм  позовом до  ____________________ про ________________________________________________.

Справа   розглядалась в  апеляційній  інстанції  01 червня 2018  року.

 

(підпис)                                                        (дата)

 

=============================================================================================================================

 

 

                                                                                                              ЗРАЗОК №3

 

- Посилання для завантаження -

 

 

Апеляційному суду

Полтавської області 

_________________________

(прізвище, ім’я, по – батькові)

__________________________

(адреса)

 

Заява

(про видачу копії судового рішення у кримінальному провадженні)

Прошу видати (надіслати за адресою: ________________) мені копію судового рішення від «___» ________________ 201__  року щодо засудженого (виправданого) _____________________________________________________________________________________________________________

(підпис)                                                        (дата)

 

 

=============================================================================================================================

 

                                                                                                                ЗРАЗОК №4

 

     - Посилання для завантаження -

 

 

Апеляційному суду

Полтавської області 

_________________________

(прізвище, ім’я, по – батькові)

__________________________

(адреса)

 

Заява

(про видачу копії матеріалів цивільної справи)

 

Прошу  видати  копію матеріалів справи за  позовом __________________до  _______________ про розподіл майна, а саме: (вказати аркуш справи та назву  документа).

Справа   розглядалась в  апеляційній  інстанції  01 червня 2018 року.

(підпис)                                                        (дата)

 

 

=============================================================================================================================

 

                                                                                                              ЗРАЗОК №5

 

           - Посилання для завантаження -

 

 

Апеляційному суду

Полтавської області 

_________________________

(прізвище, ім’я, по – батькові)

__________________________

(адреса)

 

Заява

(про видачу копії технічного запису судового засідання)

 

Прошу видати мені копію технічного запису судового засідання по справі №________________      за позовом ______________________ 

до_____________________________про________________________

 

(підпис)                                                        (дата)

=============================================================================================================================

                                                                                                                ЗРАЗОК №6

 

- Посилання для завантаження -

 

 

Апеляційному суду

Полтавської області 

_________________________

(прізвище, ім’я, по – батькові)

__________________________

(адреса)

 

 

Заява

(про ознайомлення з журналом судового засідання)

Прошу ознайомити мене з журналом судового засідання у кримінальному провадженні про обвинувачення ______________________.

Справа  розглядалась в  апеляційній  інстанції  01 червня 2018 року.

 

(підпис)                                                        (дата)

 

=============================================================================================================================