flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Завдання та функції структурних підрозділів

13 червня 2017, 10:17

Відділ діловодства  та роботи зі зверненнями громадян (канцелярія)

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 18, E-mail: inbox@pla.court.gov.ua, тел. 60-80-29

 1. Забезпечення організації діловодства та контроль за виконанням встановлених правил роботи з документами в апараті Апеляційного суду Полтавської області з моменту їх надходження чи створення в суді  до  відправлення  або  передавання  в  архів.
 2. Надання методичної допомоги з питань правил роботи з документами, порядку їх обліку і зберігання в апараті суду та їх передачі на державне зберігання.              
 3. Облік документообігу суду, обробка кореспонденції, контроль за дотриманням вимог та термінів розгляду документів; здійснення  експедиційної обробки; тиражування матеріалів та документів, пов'язаних із діяльністю суду.
 4. Здійснення обліку звернень громадян та юридичних осіб, своєчасного та якісного розгляду звернень громадян та юридичних осіб.
 5. Ведення архівної роботи суду, забезпечення тимчасового зберігання архівних документів, що накопились за час діяльності суду, та використання відомостей, які містяться в цих документах.

 


            

Відділ забезпечення судової палати з розгляду цивільних справ 

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 24, E-mail: inbox@pla.court.gov.ua, тел.60-80-38

 1. Забезпечення належних умов для роботи судової палати з розгляду цивільних справ.
 2. Ведення обліково-статистичної документації щодо розгляду цивільних справ та контроль за рухом справ.
 3. Здійснення ведення судової статистики, забезпечення підготовки аналітичних довідок, аналізів та узагальнень з питань судової практики.
 4. Забезпечення організації та проведення судових засідань.
 5. Організація відповідно до інструкції з діловодства оформлення та  відправки кореспонденції суду.
 6. Забезпечення зберігання судових справ та інших матеріалів, які перебувають на розгляді в суді.
 7. Контроль за відправленням електронних копій процесуальних документів до ЄДРСР.

 


         

Відділ забезпечення судової палати з розгляду кримінальних справ

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 18, E-mail: inbox@pla.court.gov.ua, тел. 60-80-35

 1. Забезпечення належних умов для роботи судової палати з розгляду кримінальних справ.
 2. Ведення обліково-статистичної документації щодо розгляду кримінальних справ та контроль за рухом справ.
 3. Здійснення ведення судової статистики, забезпечення підготовки аналітичних довідок, аналізів та узагальнень з питань судової практики.
 4. Забезпечення організації та проведення судових засідань.
 5. Організація відповідно до інструкції з діловодства оформлення та відправки кореспонденції суду.
 6. Забезпечення зберігання судових справ та інших матеріалів, які перебувають на розгляді в суді.
 7. Контроль за відправленням електронних копій процесуальних документів до ЄДРСР.

 

 

 

Відділ служби судових розпорядників

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 18, E-mail: inbox@pla.court.gov.ua, тел. 56-07-02

 1. Забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил.
 2. Забезпечення виконання учасниками судового процесу та іншими особами, які перебувають в залі судового засідання, розпоряджень головуючого в судовому засіданні.
 3. Здійснення аналізу оперативності розгляду апеляційним судом, місцевими судами області цивільних справ, кримінальних справ (проваджень).

 

         

 Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 18, E-mail: inbox@pla.court.gov.ua, тел. 56-04-55

 1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності суду та складання звітності.
 2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними асигнуваннями та фінансовими і матеріальними ресурсами.
 3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
 4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
 5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово – господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньо господарських резервів.
 6. Організація роботи щодо обробки персональних даних «База персональних даних Апеляційного суду Полтавської області» та в програмі «Бест Звіт», «1С ПРО» та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

 

 

Відділ з питань персоналу

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 18, E-mail: inbox@pla.court.gov.ua, тел. 60-60-64

 1. Забезпечення реалізації державної політики  з питань управління персоналом та  кадрової         роботи в Апеляційному суді Полтавської області. Здійснення аналітичної та організаційної           роботи   з питань державної служби та кадрової роботи.
 2. Забезпечення здійснення керівником апарату суду, як керівником державної служби,  своїх  повноважень з питань управління персоналом.
 3. Забезпечення реалізації положень законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» в частині, що стосується роботи з персоналом , застосування трудового законодавства.
 4. Забезпечення  організаційного розвитку апарату апеляційного суду, прогнозування та планування кадрових потреб   суду.
 5. Організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у  структурних підрозділах суду.
 6. Здійснення добору персоналу апеляційного суду, відповідно до чинного законодавства.
 7. Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
 8. Підготовка обліково-характеризуючих та інших матеріалів щодо  представлення до обрання, переведення, звільнення суддів, припинення повноважень суддів, призначення, звільнення від обов’язків голови суду, заступників та  ведення  кадрового  діловодства   щодо суддів.
 9. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри,  підвищення рівня їх професійної компетентності.
 10. Забезпечення прав, пільг, соціальних гарантій в частині трудового права суддів, працівників апарату суду.
 11. Ведення кадрового діловодства щодо працівників патронатної служби, працівників, які виконують функції з обслуговування, службовців та робітників суду.

 

 

 Відділ інформаційних технологій  та статистичної звітності

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 18, E-mail: inbox@pla.court.gov.ua, тел. 56-07-02

 1. Адміністрування інформаційних систем, організація впровадження в роботі Апеляційного суду Полтавської області програмного забезпечення.
 2. Організація обслуговування комп’ютерної техніки, локальної мережі суду.
 3. Координація робіт, пов’язаних з впровадженням та технічним обслуговуванням комп’ютерних та серверних операційних систем, програмного забезпечення суду, забезпечення їх захисту від відтоків інформації і несанкціонованого доступу.
 4. Адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду.
 5. Надання практичної та методичної допомоги суддям та працівникам апарату суду щодо роботи з комп’ютерною технікою з використанням необхідного прикладного програмного забезпечення та баз даних.
 6. Навчання суддів та працівників апарату суду щодо роботи в автоматизованій системі електронного документообігу суду.
 7. Адміністрування та постійне оновлення інформації на веб-сайті суду у складі веб-порталу «Судова влада України», відповідно до Положення про веб-сайт Апеляційного суду.
 8. Систематизація, облік та підтримання в контрольному стані актів законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України.
 9. Забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності,стабільності та цілісності статистичної інформації про роботу Апеляційного суду Полтавської області.

 

 

 Відділ  матеріально-технічного та господарського  забезпечення

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 18, E-mail: inbox@pla.court.gov.ua, тел.60-80-33

 1. Організація забезпечення працівників суду необхідним обладнанням та матеріалами, товарно-матеріальними цінностями, участь у проведенні    інвентаризації   товарно- матеріальних цінностей суду.
 2. Організація замовлення кошторисно-технічної документації на капітальний та поточний ремонт приміщень та здійснення контролю за ходом їх ремонту.
 3. Забезпечення та створення належних умов праці працівників суду, незалежності і безпеки  суддів та членів їх сімей.
 4. Контроль за цільовим використанням, належною експлуатацією, ремонтом і списанням обладнання та інших матеріально-технічних ресурсів.
 5. Організація  роботи службового автотранспорту,  роботи із господарського  обслуговування суду,  архітектурно-художнє оформлення фасадів будівель,  прохідних, територій суду.
 6. Забезпечення дотримання правил протипожежної безпеки та контролю виконання техніки безпеки, охорони праці.