flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила прийому громадян в Апеляційному суді Полтавської області

13 червня 2017, 10:00

  Правила прийому громадян в Апеляційному суді Полтавської області

1.     Загальні положення.
1.1.Правила визначають основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в апеляційному суді Полтавської області.
 
1.2.Основними завданнями посадових осіб Апеляційного суду Полтавської області, які здійснюють прийом громадян, є забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими вони звертаються до суду, відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції апеляційного суду.
 
1.3.Посадові особи апеляційного суду,   які здійснюють прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про звернення громадян», «Про державну службу», Положенням про апарат Апеляційного суду та цими Правилами.
 
2.     Організація особистого прийому громадян.
 
2.1.Загальна    організація   роботи щодо проведення особистого прийому громадян в Апеляційному суді Полтавської області покладається на відділ діловодства та роботи зі зверненнями громадян (канцелярія суду). Під час прийому громадян відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату суду.
 
2.2.  З метою забезпечення умов реалізації громадянами конституційного права на звернення, прийом громадян здійснюється головою Апеляційного суду Полтавської області, його заступниками, керівником апарату суду і його заступником згідно з графіком,  що затверджується наказом голови суду. Затверджений графік прийому громадян розміщується на дошці оголошень суду для вільного ознайомлення громадян.
2.3. Вхід громадян на особистий прийом здійснюється з дотриманням вимог Інструкції про порядок здійснення пропускного режиму та забезпечення охорони громадського порядку, уникнення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщення Апеляційного суду Полтавської області.
2.4.Щоденний прийом громадян проводиться працівниками відділу  діловодства та роботи зі зверненнями громадян (канцелярія суду), або іншою посадовою особою апарату суду, з 8-00 до 12-00 та з 13-00 до 17-00 з понеділка по четвер за адресою: м.Полтава, вул. Соборності, 18. Для прийому громадян з певних питань (якщо звернення носять масовий характер, то може бути призначений окремий працівник апарату суду та визначений окремий графік прийому.)
2.5.Під час запису громадян на особистий прийом з’ясовується його прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання та роботи, зміст порушеного ним питання, до яких посадових осіб чи органів він звертався з цього питання і яке було прийняте рішення.
2.6. Працівниками відділу діловодства та роботи зі зверненнями громадян опрацьовуються документи, що подаються громадянами для обґрунтування своїх клопотань, скарг та пропозицій. Не допускається зясування відомостей про особу громадянина, що носять суто особистий характер і не стосуються предмета звернення.
2.7. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, Інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» проводиться першочергово.
3.     Порядок проведення особистого прийому громадян.
3.1. Працівники відділу діловодства та роботи зі зверненнями громадян (або інший визначений працівник апарату суду) забезпечують прийом громадян протягом визначеного графіком часу.
 
3.2.У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.
 
3.3.Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється на загальних підставах, у разі потреби - за участю перекладача.
 
3.4.Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.
 
3.5. Письмові звернення громадян розглядаються та реєструються згідно з Інструкцією з діловодства та звернень громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
 
3.6. На особистому прийомі громадян посадові особи суду розглядають подані матеріали, вивчають письмові звернення, заслуховують обґрунтування звернення та надають відповідно до чинного законодавства роз’яснення в межах своєї компетенції.
 
3.7. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції апеляційного суду, посадова особа роз’яснює, до якого органу державної влади або управління, підприємства чи організації, чи установи доцільно звернутися, та сприяє цьому (повідомляє адресу, номер телефону, тощо).
3.8. Повторний прийом громадян з питань, що вже розглядалися в апеляційному суді,  проводиться в тому випадку, якщо порушене питання не було вирішено по суті.
 
3.9. До журналу обліку особистого прийому громадян вносяться дані про особу, яка звернулася, короткий зміст звернення, результат його розгляду.
 
 
4.     Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.
 
4.1.Посадові особи апарату апеляційного суду несуть юридичну відповідальність, передбачену законодавством України за недотримання вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян».
 
4.2.Подання громадянином звернення, що містить наклеп і образи, дискредитує органи державної влади, органи місцевого самоврядування або їх посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інші протиправні дії, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством.