flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Конституція України (ст. 3) передбачає, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність і головним обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини.

Апеляційний суд Полтавської області завжди спрямовує свої зусилля на налагодження ефективної системи інформування громадян щодо здійснення правосуддя, результатів своєї роботи та забезпечує функціонування процедур, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень суду як розпорядника інформації.

Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (ст. 40 Конституції України). Механізм реалізації цього конституційного права визначено у Законах України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян».

Стаття 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» зобов’язує розпорядника інформації оприлюднити інформацію про  механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації.

Апеляційний суд Полтавської області інформує про те, що представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень суду як розпорядника інформації громадськість може  у такий спосіб:

– отримувати інформацію з повідомлень засобів масової інформації та на офіційному веб - сайті суду;

– надавати пропозиції та висловлювати зауваження щодо організації роботи суду під час особистого прийому керівництвом суду;

– приймати участь в анкетуванні (у тому числі брати участь у он-лайн – анкетуванні на сайті суду) відвідувачів щодо якості функціонування Апеляційного суду Полтавської області;

- бути присутніми при розгляді судових справ (крім тих, які розглядаються у закритому судовому засіданні)

Також ч. 5 статті 90 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що громадські об’єднання мають право організовувати незалежне оцінювання роботи судді у відкритих судових засіданнях. Результати незалежного оцінювання роботи судді в судовому засіданні фіксуються в анкеті, що містить інформацію про тривалість розгляду справи, дотримання суддею правил судочинства і прав учасників процесу, культуру спілкування, рівень неупередженості судді, рівень задоволення поведінкою судді учасниками процесу, зауваження щодо ведення процесу, інші відомості. Заповнена анкета незалежного оцінювання роботи суді в судовому засіданні може бути включена до суддівського досьє.